Antitoros Hukuk Bürosu

Antitoros Hukuk bürosu KVKK uzman Av. Nilhan ANTİTOROS ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi , Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Fehmi ÖZKANER

15,09,2021 tarihinde Kişisel verilerin korunması kanunu kısa genel içerik ve emlak danışmanları özelinde hukuki idari ve bilişim alanında dikkat edilmesi ve yerine getirilmesi gerekli hususlara ilişkin bilgilendirme toplantısı yaptı

    

 

TOP